Odprto vsak dan od 12:00 do 23:00
Dostava na dom od 12:00 do 22:00
tel: 01 834 36 66

Odprto
od torka do sobote
od 12:00 do 22:00
tel: 01 834 11 15 

Vam nudimo vse vrste catering pogostitev, organizacijo dogodkov in še mnogo več. tel:041 591 660

Planinski dom
Odprto med tednom od 8:00 do 20:00,
sobota, nedelja in prazniki od 9:00 do 20:00
tel: 040 602 902

Občni zbor TD Komenda za leto 2012

Skrajašana verzija zapisnik

Na občnem zboru TD Komeda je bilo prisotnih 64 članov in članic ter gostje, predstavniki drugih društev v občini Komenda.

Zbor je pričel Vid Koritnik z uvodnim  govorom. Veseli ga, da je občni zbor prvič v poslovni coni Komenda – picerija Feniks. Pozdravil je člane in članice TD, ter predstavnike drugih društev: PGD, DU, PD, Konjeniški klub Komenda in ribiške družine Kamnik.

Izčrpno se je povzelo dogajanje v letu 2011 in naštele so se akcije in prireditve.

Sledila je zahvala vsem članom in članicam, ki so v preteklem letu prispevali svoj trud in prosti čas in vsem donatorjem, ki so pomagali s finančnimi sredstvi Društvo se trudi sodelovati z vsemi društvi in poskrbeti za družabni utrip v naši občini. Ne bi radi izpostavljali posameznih članov društva, čeprav je upravni odbor razpravljal tudi o podeljevanju pohval oziroma priznanj. Ta bodo podeljena na koncu mandata, upa pa, da bodo člani še naprej tako pridno delali.

Predsednik TDK Vid Koritnik je predstavil še plan dela za leto 2012.

Delovna predsednica  je nato povabila k besedi predstavnike društev:

G. Brane Švraka v imenu ribiške družine Bistrica pozdravi in poudari, da so občni zbori brez razprave monotoni. Opozori na vprašanje zbiranja finančnih sredstev, ter se zahvali predsedniku TD g. Koritniku za trud pri organizaciji in zbiranju sredstev.

Ga. Mihaela Poglajen se v imenu PGD Komenda zahvali za sodelovanje in izrazi pripravljenost na sodelovanje v prihodnosti.

G. Zoran Sodnik spregovori v imenu PD Komenda, opaža podobnosti med dejavnostmi obeh društev, ki skrbita za druženje in za promocijo občine Komenda. Ponudi prostor v planinskem domu.

G. Janez Čebulj je pozdravil v imenu Društva upokojencev, ki ima s TDK večkrat skupne projekte. Sodelujejo predvsem preko folklorne skupine. Sicer pa bi izpostavil zanimivost v bližini Suhadol – Mlinčke, meni da bi bilo treba tu najti nek skupni interes in v sodelovanju z občino promovirati to točko.

Ga. Petra Remše Starovasnik v imenu predsednika ČD P. P: Glavarja Komenda pozdravi navzoče, se zahvali predvsem predsedniku društva g. Koritniku za uspešno sodelovanje med društvoma in izrazi upanje, da se bo to nadaljevalo tudi v bodoče.

G. Andrej Žalar je v imenu KK Komenda pozdravil in čestital TDK, najbolj društvi sodelujeta pri organizaciji kmetijskega sejma v Komendi. Tudi kot urednik Aplence upa na sodelovanje v bodočnosti.

G. Vid Koritnik  je spregovoril v imenu predsednika godbe g. Sreča Korbarja. Sporoča naj ustanovitev godbe v Komendi kljub začetnim težavam in prekinitvi pozitivno sprejmemo, ter ostanemo optimisti. Ekipa je zelo zagnana in v sodelovanju z glasbenimi šolami in Občino organizira učenje..

G. Mirko Kepic je pozdravil navzoče kot ustanovni član društva. Vesel je, da društvo kljub nihanjem ves čas napreduje in raste..

G. Roman Grošelj pozdravi v imenu KK Komenda. Meni da vodenje TD ni tako preprosto, kot je videti Meni tudi, da je običajno in razumljivo, da lahko znotraj vodstva, ki tako intenzivno dela, občasno pride do razlik v mnenjih. Izrazi absolutno podporo vodstvu. Glede financ ima zamisel, da bi lahko pobirali simbolične prispevke ob določenih prireditvah. Ne gre za zaslužkarstvo temveč za zavest, da je delovanje društva pomembno za naš kraj.

Predsednik društva je poudaril, da se glede akcij trudimo, vendar pa Občina krije le manjši del stroškov, večino sredstev mora društvo zbrati samo. Pozove člane naj poskusijo pridobiti kakšnega sponzorja, lani so bili odločilni Petrol, Zavarovalnica Triglav in Poslovna Cona Komenda. Zahvali se tudi lastniku lokala Feniks za gostoljubje.

 

Članica UO TD Komenda

Petra Remše Starovasnik