Odprto vsak dan od 12:00 do 23:00
Dostava na dom od 12:00 do 22:00
tel: 01 834 36 66

Odprto
od torka do sobote
od 12:00 do 22:00
tel: 01 834 11 15 

Vam nudimo vse vrste catering pogostitev, organizacijo dogodkov in še mnogo več. tel:041 591 660

Planinski dom
Odprto med tednom od 8:00 do 20:00,
sobota, nedelja in prazniki od 9:00 do 20:00
tel: 040 602 902

Ostanki graščine na Križu

Nastanek gradu najverjetneje lahko postavimo v drugo polovico 16. stoletja. Prva zanesljiva letnica, ki nam priča o obstoju gradu je 1583, ko je bil grofu Ahaciju Turnu izdan urbar, v katerem se imenuje poleg »vom Thurn« tudi »zum Creuz«. Po starem izročilu naj bi se grof Turn preselil na Križ s Starega gradu nad Kamnikom, ker naj bi leta 1576 v njegovo hčer treščila strela in jo ubila.

   

Ustanovitev kriške graščine je bila za komendsko območje, zlasti pa za vas Križ, zelo pomemben dogodek, ki je povezan tudi s protestantizmom na Kamniškem.                                                              
Po izumrtju Turnov so postali lastniki gradu grofje Auspergi-Turjaški, po njih pa so graščino podedovali baroni Apfaltrerni, ki so ostali lastniki gradu, dokler ga niso med drugo svetovno vojno požgali partizani.

   

V kriškem gradu so bile številne dragocene umetnine, ki jih je leta 1929 v knjigi »Umetnostni spomeniki Slovenije – Politični okraj Kamnik« opisal dr. France Stele. Veliko jih je bilo uničenih v požaru, del pa je po vojni izginil neznano kam.
Od nekdanjega mogočnega gradu je ostalo bore malo.

   

Nalog za požig gradu je izdal domačin Janko Rudolf, utemeljevali so ga s strahom pred nastanitvijo nemških vojakov na tej strateško pomembni točki, čeprav se v gradu skoraj nikoli ni zadrževala kakšna večja nemška enota.