Odprto vsak dan od 12:00 do 23:00
Dostava na dom od 12:00 do 22:00
tel: 01 834 36 66

Odprto
od torka do sobote
od 12:00 do 22:00
tel: 01 834 11 15 

Vam nudimo vse vrste catering pogostitev, organizacijo dogodkov in še mnogo več. tel:041 591 660

Planinski dom
Odprto med tednom od 8:00 do 20:00,
sobota, nedelja in prazniki od 9:00 do 20:00
tel: 040 602 902

Kapelice in znamenja v občini Komenda

Kapelica s kipom Sv. Družine v Žejah

V bližini sedanje kapelice Sv. Družine v Žejah naj bi po ljudskem izročilu stal lesen križ. Leta 1911 so pobožni predniki na pobudo Rojčevih in Hočevarjevih iz Žej postavili kapelico. Obnovljena plošča z napisom v kapelici izpričuje bistvo postavitve: »Sveta Družina Jezus, Marija in Jožef. Tukajšnji vaščani se izročamo v Tvoje sv. Varstvo, ponižno prosimo, sprejmi nas in stoj nam na strani v življenju, zlasti ob naši smrtni uri.

   

Kapelica je edino sveto znamenje v starodavni vasi Žeje. Nazadnje je bila obnovljena pred novo mašo rojaka Romana Štebeta leta 1981. Tedaj je na prošnjo njegovega očeta Franca, ljudski slikar Albin Škrjanec iz Most na zadnji strani kapelice naslikal veliko fresko Jezusovega krsta v reki Jordan in kapelico prebelil. Zob časa je klical po temeljiti obnovi. Obnovitvena dela so se začela konec maja 2004, končala pa en teden pred blagoslovitvijo, ki je bila 26. septembra 2004.

Marijina kapelica v Suhadolah
Stoji v bližini »Sršenove hiše«. Je zidana, zaprtega tipa, z nišo z Marijinim kipom iz leta 1927, ki ga je izdelal podobar Franc Ksaver Tončič iz Kamnnika. V celoti je bila obnovljena leta 1991.

   .

Martanovo (kužno) znamenje na Bregu
Stoji na polju ob cesti z Brega proti Komendi. Klančani so Martanovo znamenj imenovali tudi kužno znamenje. Kamnito znamenje je bilo postavljeno v začetku 18. stoletja.

   

Baročno znamenje z nišo na Bregu
Žal so prvotne poslikave in letnica 1752 nad sv. Mihaelom danes prekrite. Nove poslikave (sv. Jurij, božje oko in sv. Florijan, IHS) so delo ljudskega slikarja Franca Petriča iz Vašce pri Cerkljah in njegovega sina Franca, ki je očetove poslikave obnovil. V niši so kipi Srca Jezusovega in angelčkov.Obnovljeno je bilo leta 2000 in stoji sredi Brega.

   

Marijino znamenje na Podborštu
Postavljeno je ob cestnem razpotju sredi vzpenjajoče se vasi v smeri proti Škletovi hiši. Znamenje je kamnito v obliki stebra iz leta 1904. Obnovljeno je bilo v letu 1966, blagoslovljeno pa je bilo 24. junija ob petem vaškem prazniku.

   

Zidano kamnito znamenje »Pri Kralju« v Nasovčah
Obiskovalca pozdravlja na začetku vasi ob cesti iz Brega. V spomin na evharistični kongres v Ljubljani leta 1935 ga je dal sezidati živinozdravnik Franc Lipar »Kralj«. Obnovljeno je bilo leta 1996, nove podobe pa je za niše v njem naslikal Albin Škrjanec iz Most.

   

Lurška kapel na Klancu
Stoji blizu »Žnidarjevih«. Leta 1894 jo je sezidal Janez Gregorc iz Mengša. Na tem kraju je prej stala kapelica Matere Božje, pribežališča grešnikov. Kip lurške Marije je izdelal Franc Tončič iz Kamnika, postavili pa so jo z denarjem iz zapuščine lastnice komendske graščine Neže Černič. Pri kapelici je eden od telovskih oltarčkov ob telovski procesiji.

   

Kapelica sv. Petra v Komendi
Kapelica stoji južno od Glavarjeve lipe, je neogotska in poslikana. V njej je kip sv. Petra v naravni velikosti. Sezidana je bila leta 1887. Napis na podstavku se glasi: Sveti Peter prosi za nas. Na stropu sta upodobljen dv
a angela, zunaj na vrhnjem delu pa Marija s križem v desni roki, v levi pa drži kelih s hostijo. Ob njej sta na levi angel, na desni pa sv. Florjan z angelom, čelni strani pa srce Jezusovo. Obnovljena je bila leta 1993. 

   

Kamnito gotsko znamenje v Komendi
Kamnito gotsko znamenje naj bi postavili po podrtju prednice gotske cerkve v Komendi leta 1510. Stoji ob jugovzhodnem robu starega dela obzidanega pokopališča. Spominjalo naj bi na kraj, kjer je ta cerkev stala, pa tudi na začetek zidave nove gotske cerkve na mestu sedanje baročne cerkve. Na stebru je v spodnjem delu na južni strani v kamen izklesana letnica 1686. Kaj naj bi pomenila se ne ve. Mogoče je povezana s porazom Turkov pred Dunajem lata 1683.

   

Kapelica Marije kraljice z detetom v Mostah
Je odprtega tipa, postavljena proti koncu 19. stoletja (leta 1892 jo je poslikal slikar Miha Koželj). Leta 2000, ko je bila v celoti obnovljena, so obnovitelji še posebej pazili, da so ohranili stare kamnite dele kapelice in jo z dvigom od tal in strokovno izvedenimi deli rešili propadanja. Poslikave je obnovil ljudski umetnik Albin Škrjanec iz Most.

   

Kapelica Srca Jezusovega na Mlaki
Je baročno zidana iz leta 1735 in stoji v središču Mlake. V niši je kip Srca Jezusovega. Kapelica je bila »preslikana« leta 1866, obnovljena pa v letih 1909 in 1991.

   

Kapelica Marije Kraljice angelov na Križu

Je bila nekdaj grajska kapelica. Stoji na polju ob poti jugovzhodno od vasi. Leta 1914, ko je bila blagoslovljena, jo je poslikal Matija Koželj, stara naj bi bila več kot 250 let. Nazadnje je bila obnovljena v okviru Programa celostnega razvoja Komende, Križa in Most, blagoslovljena pa 5. septembra 1998. Restavriranje fresk je vodil in nadzoroval Franc Kokalj, redni profesor restavratorstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani.

   

Kapelica sv. Križa na Križu

Stoji tik pred vasjo Podgorje. Tudi ta je bila grajska. Postavljena, obnovljena in blagoslovljena je bila prav tako v letih kot kapelica Marije Kraljice angelov. Fresko Kristusovega vstajenja v njej je restavriral akademski slikar restavrator specialist Gregor Kokalj iz Ljubljane in akademska slikarka Barbara Gosar. V obeh kapelicah pa je restavriral Andrej Hirci.

   

Kapelica Srca Jezusovega na Križu - Gostačevo znamenje 

Znamenje - kapelica je bilo postavljeno leta 1906 po načrtih Jožeta Pogačarja, obnovljeno pa leta 1980 in 1996.
V kapelici je kip Srca Jezusovega, na njem sta upodobljena ista svetnika kot v stranskem oltarju kriške cerkve, to sta sv. Štefan in sv. Martin. Znamenje je okrašeno z istimi okraski kot hiša, poleg katere stoji in se po slogu izdelave lepo ujema z njo.