Odprto vsak dan od 12:00 do 23:00
Dostava na dom od 12:00 do 22:00
tel: 01 834 36 66

Odprto
od torka do sobote
od 12:00 do 22:00
tel: 01 834 11 15 

Vam nudimo vse vrste catering pogostitev, organizacijo dogodkov in še mnogo več. tel:041 591 660

Planinski dom
Odprto med tednom od 8:00 do 20:00,
sobota, nedelja in prazniki od 9:00 do 20:00
tel: 040 602 902

Kulturna dediščina v občini Komenda

 

 • Kapelice in znamenja

  Kapelice in znamenja v občini Komenda Kapelica s kipom Sv. Družine v Žejah V bližini sedanje kapelice Sv. Družine v Žejah naj bi po ljudskem izročilu stal lesen križ. Leta 1911 so pobožni predniki na pobudo Rojčevih in Hočevarjevih iz Žej postavili kapelico. Obnovljena plošča z napisom v kapelici izpričuje bistvo postavitve: »Sveta Družina Jezus, Marija in Jožef. ... Več

 • Druge zanimive stavbe in kmečke hiše

  Druge zanimive stavbe in stare kmečke hiše   Glavarjeva bolnica v Komendi Stoji na drugi strani ceste, ki vodi do komendske cerkve, nasproti Glavarjeve knjižnice. Ljudje jo imenujejo tudi Špital. Sezidana je bila leta 1804, in sicer iz sredstev, ki jih je zanjo, za bolnike in zdravstveno osebje v oporoki 21. januarja 1784 namenil Peter Pavel Glavar. Leta ... Več

 • Ostanki graščine Križ

  Ostanki graščine na Križu Nastanek gradu najverjetneje lahko postavimo v drugo polovico 16. stoletja. Prva zanesljiva letnica, ki nam priča o obstoju gradu je 1583, ko je bil grofu Ahaciju Turnu izdan urbar, v katerem se imenuje poleg »vom Thurn« tudi »zum Creuz«. Po starem izročilu naj bi se grof Turn preselil na Križ s Starega gradu nad Kamnikom, ker naj ... Več

 • Glavarjeva hiša

  Glavarjeva beneficijska hiša v Komendi Stoji sredi vzpetine ob cesti, ki vodi iz vasi k župnijski cerkvi. Hiša je iz leta 1752, v njej pa je Glavarjeva knjižnica, v sobi pred njo Glavarjeva spominska soba z oljnimi portreti Petra Pavla Glavarja, njegovega očeta barona Petra Jakoba de Testaferrata, beneficiata Jožefa Petra Tomellija in novomeškega prošta Martina ... Več

 • Šmidova graščina

  Šmidova graščina v Komendi Komendska graščina lepo zaključuje kompleks starodavne Komende z župnijsko cerkvijo, župniščem, kaplanijo, pokopališčem, Glavarjevo beneficijsko hišo (knjižnico) in bolnišnico. Je celo spomenik prvega razreda, vendar jo sedanji lastniki Šmidovi po požaru, zaradi premajhnih denarnih sredstev in neuslišanih ... Več

 • Cerkev Spreobrnenja sv. Pavla

  Cerkev Spreobrnjenja sv. Pavla na Križu Podružnična cerkev Spreobrnjena sv. Pavla na Križu se prvič omenja leta 1680. Slikar Matija Koželj je leta 1877 v olju na platnu v glavnem oltarju upodobil prizor spreobrnjenja apostola Pavla. Ko jo je dal baron Peter Jakob Testaferrata podreti, je takoj začel zidati novo, baročno, ki je na istem mestu zamenjala po vsej verjetnosti gotsko ... Več

 • Cerkev sv. Klemena

  Cerkev sv. Klemena v Suhadolah Stoji v jedru vasi. Njena prednica je bila gotska cerkev, ki je bila posvečena sv. Antonu. Sedanja je bila obnovljena v letih 1998 in 1999. Pri obnovi so naleteli na veliko ostankov prejšnje cerkve, ki so jih vzidali v sedanjo. Obnovljena cerkev je bila blagoslovljena na Klemenovo nedeljo 28. novembra 1999. Redke cerkve sv. Klemena v Sloveniji ... Več

 • Cerkev sv. Boštjana

  Cerkev sv. Boštjana v Mostah Podružnična cerkev sv. Boštjana v Mostah v nasprotju z župnijsko cerkvijo sv. Petra v Komendi s svojo lego ne prevladuje nad vasjo, marveč se, umaknjena na njen zahodni rob onstran potoka Tunjščica in blizu njegovega izliva v reko Pšato, kot vseskozi navzoča vključuje v vas. Cerkev je pretrpela precejšnjo škodo ... Več

 • Župnijska cerkev sv. Petra

  Župnijska cerkev sv. Petra v Komendi Je največja kulturna znamenitost komendske župnije. Zgrajena je v baročnem stilu.  Glavne umetnine v cerkvi, ki privabljajo romarje so: eden najlepših baročnih oltarjev v Sloveniji, prižnica, Banbinijeve slike iz leta 1727 (Mučeništvo sv. Andreja, sv. Florijan in sv. Valentin, sv. Anton in sv. Frančišek ... Več