Odprto vsak dan od 12:00 do 23:00
Dostava na dom od 12:00 do 22:00
tel: 01 834 36 66

Odprto
od torka do sobote
od 12:00 do 22:00
tel: 01 834 11 15 

Vam nudimo vse vrste catering pogostitev, organizacijo dogodkov in še mnogo več. tel:041 591 660

Planinski dom
Odprto med tednom od 8:00 do 20:00,
sobota, nedelja in prazniki od 9:00 do 20:00
tel: 040 602 902

Društvo narodnih noš na Komendskem

Ob ustanovnem zboru Društva narodnih noš na Komendskem je maja 1994 Baldomir Kremžar zapisal naslednje: »Naši predniki so znali spoštovati praznik, o tem govori bogato okrašena narodna noša. Ljudje so se pražnje oblekli in se znali poveseliti po napornem delu. Danes si na deželi še vedno ne moremo misliti proslave kakega pomembnega dogodka brez navzočnosti narodnih noš. Njihovo sporočilo pa je drugačno, kot je bilo nekdaj.

V današnji dobi individualizma doživljajo ljudje praznik večinoma kot dela prost dan, ni pa več tiste naravnanosti k bistvu praznika samega. In ko se ljudje zbero pri kaki slovesnosti, je opazna meja med tistimi, ki se trudijo, da speljejo slavnostni program do konca, in drugimi, zgolj opazovalci. V takem trenutku so narodne noše kot šopek cvetja, ki poživi prostor in pritegne pogled od pustih sten nase.

Nekdaj je imel vsak praznik svoj pomen, svojo značilnost in ko so ljudje prišli skupaj, ni bilo opazovalcev med njimi, ampak je vsak doprinesel svoj delež k praznovanju. Bili so vsebina praznika. Za praznik so si slekli vsakdanjo, delovno obleko in si nadeli pražnjo, bogato narodno nošo. Med mladimi so se porajale prijateljske vezi in se utrjevale med starejšimi.

Naš praznik je siv, premnog mine v delu, obleka danes kot včeraj. Sedenje pred »slikovno škatlo« nam pije še zadnje kapije življenjskega soka. Praznični program. lronija. Praznik je moj, tvoj, np'š dan, ko se ustavi čas, ki ga poganjajo skrbi in teža dneva. Kje si fant s krivcem za klobukom, kje je tvoj vrisk, ki bi pognal po žilah slo po tekmovanju. En sam tak vrisk bi odtehtal cel dan današnjega praznika.«

Kontakt: Jožica Globočnik 031 414 709